Flexibla lösningar och allt mer komplicerade och tyngre projektuppdrag

Om Kraftdragarna

Kraftdragarna AB ägs av Svenska kraftnät (50%) och Vattenfall AB (50%). På uppdrag av ägarna svarar Kraftdragarna AB för service och akuta specialtransporter som är en viktig del i en väl fungerande elförsörjning. Tunga lyft och transporter på väg, järnväg och vatten är våra specialiteter. Vi har en stark organisation och stora resurser för att planera och genomföra alla typer av uppdrag. Kraftdragarna AB är ett etablerat företag med ledning och nyckelpersoner som har gedigen och mångårig erfarenhet av hantering av tungt gods.

Vår styrka är att erbjuda originella skräddarsydda idé- och systemlösningar efter kundernas önskemål. Ofta utför vi kompletta uppdrag med ”dörr till dörr” -projektering av transporter på såväl land som vatten av tungt gods. Vi arbetar med entreprenad- och konsultverksamhet med egen mekanisk verkstad för tillverkning av stålkonstruktioner.

Kraftdragarna AB är ett entreprenadföretag som utför installationer och montage för industrier inom elproduktion, offshore, petrokemi samt bygg- och anläggning. Vi utför både stora och små uppdrag från alla typer av branscher som behöver hjälp med lansering, tunga lyft och tunga transporter.

Vi utvecklar också våra egna system för tunga lyft och utrustningar för materialhantering.

Utveckling

Kraftdragarna AB utvecklar ständigt befintliga transport- och lyftsystem för anpassning till marknadens krav på flexibla lösningar och allt mer komplicerade och tyngre projektuppdrag.

Vidare utvecklas helt nya systemlösningar för lyft- och transporter som en funktion av fortlöpande kontakter med konsulter och beställare.

Teknikutvecklingen för tunggodshantering hänger samman med en ambition hos beställare att integrera och samordna fler funktioner och tekniker till större och tyngre godsenheter som skall transporteras och installeras med minimala produktionsstörningar.

För att åstadkomma bästa möjliga lösningar eftersträvar Kraftdragarna att bli tillfrågade på ett så tidigt stadium i projektfasen som möjligt för att kunna ge tekniska och kostnadsmässiga synpunkter på projektet. Med hänsyn till vår mångåriga erfarenhet av tunggodshantering ger detta möjlighet till effektivare lösningar och tidsbesparingar som direkt påverkar produktionskostnaden.

Ledningssystem

Vi följer kvalitetsledningssystemet ISO 9001:2015. Som certifierat företag enligt kravstandarden ISO 9001:2015 arbetar vi aktivt med de fyra grundläggande processgrupperna för att ständigt bli bättre. Genom att fokusera på att ha konkret utformade produktionsprocesser samt processer för ledningsansvar, resurshantering och mätning kan vi utvecklas och bli bättre under kontrollerade former.

Vi följer miljöledningssystemet ISO 14001:2015 som är en viktig del i det miljöansvarstänkande som ett modernt företag bör ha. Som certifierat företag enligt kravstandarden ISO 14001:2015 gör vi vårt bästa för att bidra till en bättre miljö. Transportbranschen är en bransch som inte associerats med miljövänlighet, eftersom ökad verksamhet genererar ökade utsläpp. Även om denna paradox delvis är sann, finns det mycket vi kan göra för att styra arbetet mot ett hållbart miljötänkande.

Vi följer arbetsmiljöledningssystemet ISO 45001:2018. Som certifierat företag enligt kravstandarden ISO 45001:2018 garanterar vi att organisationens ledning behandlar arbetsmiljöfrågorna och har som ständigt mål att arbeta för att aktivt förbättra arbetsmiljön.